Populära sökningar

Fabege gör fastighetsaffärer för 1,2 Mdr

Fabege har träffat avtal med Stockholms stad om förvärv av kv Apotekaren 22 på Norrmalm för 780 Mkr. Fastigheten omfattar en uthyrbar yta om ca 29 000 kvm plus garage om ca 3 000 kvm. Vidare friköper Fabege tomträtten till Bocken 46 från staden för 66 Mkr.

Samtidigt säljer Fabege tomträtterna Visthusboden 1, 2 och 3 i Enskede samt tomträtten Orgelpipan 5 på Norrmalm till Stockholms stad för 325 Mkr. Stadens förvärv av Orgelpipan 5 säkerställer genomförandet av en ny pendeltågsuppgång för den planerade Citybanan.

Affärerna med Stockholms stad är villkorade av godkännande i kommunfullmäktige. Newsec Corporate Finance har varit rådgivare i affären.

Fabege har även avyttrat Kurland 18 (Norrmalm) om 890 kvm uthyrbar yta för 35 Mkr. Köpare är Anders Ivarsson AB.

Försäljningarna ovan ger en sammanlagd vinst om ca 110 Mkr efter skatt som kommer att redovisas under det fjärde kvartalet 2007.

– Genom affären med Stockholms stad förstärker vi vår närvaro på en för oss prioriterad delmarknad. Det finns också en intressant förädlingspotential i Apotekaren 22, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.


Fabege AB (publ)

30 okt 2007 13:44

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)