Populära sökningar

Fabege säljer bostadsprojekt med vinst om 60 Mkr

Fabege har utvecklat delar av fastigheten Luma 1 i Hammarby Sjöstad i syfte att möjliggöra ombyggnad till bostäder. Efter att ha erhållit bygglov har Fabege nu avyttrat bostadsprojektet, som omfattar ca 6 000 kvm, för 135 Mkr. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 60 Mkr som redovisas under fjärde kvartalet 2007. Köparen, Oscar Properties, tillträder när avstyckningen från Luma 1 är klar, preliminärt den 15 februari 2008

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Denna information är sådan som Fabege AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

21 dec 2007 11:05

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)