Populära sökningar

Flaggningsmeddelande

Fabege AB (publ) har genom inlösenförfarande överfört 47,6 miljoner aktier i Klövern AB (publ), motsvarande 28,6 procent av kapital och röster, till aktieägarna. Fabege äger därefter inga aktier i Klövern.

Fabege AB (publ)

11 maj 2007 11:24

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)