Populära sökningar

Förändring i valberedningen för Fabege

Till följd av ägarförändringar i Fabege AB (publ) har Carl Rosén, som företrädare för Andra AP-fonden, utsetts till ledamot i valberedningen. Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, lämnar samtidigt valberedningen.

Valberedningen består därmed av följande ledamöter:

Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB)
Peter Lindh (Maths O. Sundqvist)
Per Ovrén (Investment AB Öresund)
Carl Rosén (Andra AP-fonden)

Ledamöterna i valberedningen företräder tillsammans ca 32 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 3 april 2008.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

15 nov 2007 08:39

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)