Populära sökningar

Split i Fabege

Vid Fabeges årsstämma den 27 mars 2007 beslutades bl a om en split 2:1 varigenom antalet aktier dubbleras. Kvotvärdet kommer som följd av spliten att ändras från 57 kr per aktie till 28:50 kr per aktie. Efter spliten uppgår det totala antalet aktier i Fabege till 178 446 162. En handelspost kommer fortsatt att omfatta 100 aktier.

Tidplan för spliten:
30 maj 2007: Registrering hos Bolagsverket. Sista handelsdag med gammalt kvotvärde
31 maj: Handel sker fr o m denna dag med nytt kvotvärde
4 juni: Avstämningsdag i VPC-registret
5 juni: Nytt antal aktier på aktieägares VP-konto eller depå.

Fabege AB (publ)

28 maj 2007 14:31

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)