Populära sökningar

Valberedning inför årsstämma 2008

Vid Fabeges årsstämma den 27 mars 2007 beslutades att valberedningen, som bland annat ska lämna förslag till styrelseledamöter, ska bestå av företrädare för de fyra största aktieägarna. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. I enlighet med beslutet har följande valberedning bildats, baserad på ägandet per 31 augusti 2007 och kända förändringar därefter:

Anders Silverbåge (Brinova Fastigheter AB)
Peter Lindh (Maths O. Sundqvist)
Per Ovrén (Investment AB Öresund)
Jan Andersson (Swedbank Robur Fonder)

Valberedningen representerar tillsammans ca 31 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 3 april 2008.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta via e-post till nominationcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

3 okt 2007 15:30

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)