Populära sökningar

Bokslutskommuniké 2007

•Stark nettouthyrning om 142 Mkr

•Överskottsgraden utvecklades mycket positivt och uppgick till 64 procent (60)

•Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 066 Mkr (1 863)

•Resultat efter skatt uppgick till 1 812 Mkr (2 266) och vinst per aktie till 9,98 kr (11,74)

•Hyresintäkterna uppgick till 2 066 Mkr (2 343). För jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 7,6 procent

•Styrelsen föreslår en utdelning om 4,00 kr per aktie

– Inför 2007 var vår ambition och inriktning att förbättra överskottsgraden, minska vakansen, öka takten i projekt och koncentrera verksamheten ytterligare. Jag är mycket nöjd med att vi förbättrade överskottsgraden med 4 procentenheter, minskade vakansen med 3 procentenheter, fattade beslut om projektinvesteringar för 2,4 Mdr och ökade huvudmarknadernas andel av beståndet med 8 procentenheter, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Med en god finansiell ställning, ett koncentrerat fastighetsbestånd i tillväxtlägen och en attraktiv projektportfölj är Fabege mycket väl positionerat på en i början av 2008 fortsatt stark fastighets- och hyresmarknad.

Fabege AB (publ)

Bilaga: Bokslutskommuniké 2007

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

VD Christian Hermelin presenterar och kommenterar delårsrapporten idag kl 14.00 på Operaterrassen, Stockholm. Anmälan kan göras till Mats Berg (se tfnnr ovan), på www.financialhearings.com eller via e-mail hearings@financialhearings.com. Konferensen kan även följas via www.financialhearings.com.

5 feb 2008 11:14

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)