Populära sökningar

Delårsrapport januari-juni 2008

* Hyresintäkterna ökade till 1 125 Mkr (1 021) * Resultat efter skatt minskade till 523 Mkr (865) och vinst per aktie efter utspädning till 3,10 kr (4,60) * Resultat löpande förvaltning ökade till 220 Mkr (212) * Överskottsgraden ökade till 65 procent (61) * Uthyrningsgraden ökade till 93 procent (91)

– Vår förvaltningsverksamhet utvecklades fortsatt positivt under andra kvartalet. Till följd av den goda hyresmarknaden förbättrades överskottsgraden med fem procentenheter till 68 procent (Q2 2007: 63 procent). Samtidigt ökade vi uthyrningsgraden och nådde en nettouthyrning om 23 Mkr, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Om vi tittar på hela perioden januari-juni kan vi konstatera att räntenettot försämrades med 90 Mkr jämfört med föregående år. Under samma period ökade driftsöverskottet med 104 Mkr, vilket alltså mer än väl kompenserade för ränteuppgången, konstaterar Christian Hermelin.

– Projektverksamheten lämnade även under andra kvartalet ett starkt bidrag till resultatet. Stockholmsmarknaden är fortsatt stabil och under andra halvåret förväntar vi oss såväl fortsatta förädlingsvinster i projektportföljen som en fortsatt god utveckling av resultatet i den löpande förvaltningen, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2008

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

VD Christian Hermelin presenterar och kommenterar delårsrapporten idag kl 11.00 på kapitalmarknadsdagarna i Båstad. Konferensen kan även följas via www.financialhearings.com.

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.30 den 10 juli 2008.

10 jul 2008 08:30

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)