Populära sökningar

Fabege förvärvar fastighet i Arenastaden

Fabege förvärvar fastigheten Uarda 2 i Arenastaden/Solna Stationsområdet från Axfast för 80 Mkr. Samtidigt avyttrar Fabege fastigheterna Landbyska Verket 10 (1 266 kvm uthyrbar yta) på Östermalm och Verdandi 9 (1 399 kvm uthyrbar yta) i Vasastan till Axfast för 112 Mkr. Uarda 2, med en byggnad idag om cirka 5 000 kvm, stärker Fabeges närvaro ytterligare i Arenastaden. Fastigheterna tillträds/avträds idag den 19 mars (Verdandi 9) respektive den 26 maj (Uarda 2 och Landbyska Verket 10).

Fabege har vidare avyttrat sina andelar respektive aktier i Tullarken KB i Östersund och Deamatris Förvaltning AB i Stockholm till Riksbyggen respektive FastPartner AB.

Ovanstående försäljningar ger ett sammanlagt resultat efter skatt om 49 Mkr som kommer att redovisas under det första kvartalet 2008.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20


Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13:30 den 19 mars 2008.

19 mar 2008 13:30

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)