Populära sökningar

Fabege hyr ut 4 200 kvm till Statens skolinspektion

Statens skolinspektion, en ny myndighet som inrättas den 1 oktober 2008, kommer att bedriva sin verksamhet i lokaler i Fabeges fastighet Getingen 15 vid Norrtull/Norra Stationsområdet i Stockholm. Hyreskontraktet omfattar ca 4 200 kvm och löper på fyra år fr o m den 1 oktober. Det årliga hyresvärdet uppgår till ca 10 Mkr.

– Det är mycket glädjande att den nya myndigheten Statens skolinspektion väljer att placera sitt huvudkontor i vår fastighet där de kommer att få moderna och effektiva lokaler i ett mycket strategiskt läge, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege äger fem fastigheter med en sammanlagd uthyrbar yta om ca 77 000 kvm vid Norrtull/Norra Stationsområdet.

– Utvecklingsområdet Norra Station, med ett attraktivt läge vid porten till innerstaden, genomgår en omfattande omdaning och förnyelse. Vi ser också hur intresset för området ökar stadigt. Sedan förra våren har vi hyrt ut 13 500 kvm i området, säger Silvia Samuelsson, marknadsområdeschef för Fabege i Stockholm City.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:15 den 26 juni 2008.

26 jun 2008 10:15

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)