Populära sökningar

Förändring av antalet aktier i Fabege AB

Antalet aktier i Fabege AB (publ) har till följd av konvertering ökat med 1 981 och uppgår per den 31 mars 2008 till 178 460 902.

Fabege AB (publ)För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16.00 den 31 mars 2008.

31 mar 2008 16:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)