Populära sökningar

Fabege gör miljardaffär med Vattenfall

Vattenfall har idag tecknat avtal med Fabege om att hyra ca 43 000 kvm kontor plus garage och parkeringsplatser i Arenastaden i Solna. Vattenfall Norden med affärsområden kommer att flytta in i en ny kontorsbyggnad som kommer att ligga i anslutning till Swedbank Arena och Mall of Scandinavia, och som beräknas börja byggas under 2009, efter slutförd planprocess.

Förutom moderna och flexibla kontorslokaler med 2 000 arbetsplatser kommer fastigheten att inrymma garageplatser, restaurang, hörsal, motionslokaler samt utställningslokaler. Miljö- och energikraven är högt satta och byggnaden kommer att ha en lägre energianvändning än vad EU:s energiklassning ”Green Building” kräver, bland annat genom sol- och vindkraft.

Kontraktet löper på 12 år med ett årligt hyresvärde om ca 100 Mkr. Den sammanlagda projektkostnaden uppgår till 1 150 Mkr och finansieringen är klar. Vattenfall Nordens nya kontorsbyggnad beräknas vara färdigställd under tredje kvartalet 2012.

– Att Vattenfall Norden väljer att förlägga sitt nya kontor till en av våra fastigheter i Arenastaden i Solna är en stark bekräftelse på områdets växande attraktivitet, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Vattenfall Norden har haft en tydlig vision för sitt nya kontor och det mycket glädjande att vi kunnat möta företagets höga krav på bland annat flexibilitet, miljö- och kostnadseffektivitet och kommunikationer, fortsätter Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:00 den 14 januari 2009.

14 jan 2009 14:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.