Populära sökningar

Fabege hyr ut till Vectura i Solna Business Park

Vectura Consulting AB har tecknat avtal om att hyra totalt 6 300 kvm, varav 5 900 kvm kontorslokaler, i fastigheten Fräsaren 10, Svetsarvägen 24 i Solna Business Park. Värdet på avtalet uppgår till 12 Mkr per år med en löptid på 5 år. Vectura är konsulter inom transportinfrastruktur och erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll inom områdena mark och samhälle, järnväg, anläggning och trafiksystem. Vectura har valt att förlägga verksamhetens huvudkontor i Solna. – Vi är mycket glada att vi lyckats attrahera ytterligare ett starkt och gediget företag, till vårt fastighetsbestånd i Solna Business Park, säger Christian Hermelin, VD för Fabege. Vi hälsar Vectura varmt välkomna! Fabege AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25 Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80 Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337 Om Vectura Consulting AB Vectura Consulting AB är konsulter inom transportinfrastruktur och rörelseplanering. Det nybildade bolaget övertog vid årsskiftet 2009 all verksamhet från Banverket Projektering och Vägverket Konsult. Vi erbjuder tjänster inom utredning och analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll inom områdena mark och samhälle, järnväg, anläggning och trafiksystem. Vi är ca 1100 konsulter och finns på ett 40-tal orter i Sverige och etablerade i Danmark och Norge. Vecturas största kunder är Banverket, Vägverket, SL, kommuner, systemleverantörer och entreprenörer. Vectura betyder transport på latin. Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:00 den 17 december 2009.

17 dec 2009 08:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.