Populära sökningar

Fabege säljer i Bromma

Fabege har avyttrat fastigheten Bergklacken 5 samt tomträtten Bergklacken 6 i Bromma, Stockholm. Köpare är Altira AB och försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 72 Mkr. Bergklacken 5 och 6 omfattar tillsammans drygt 11 000 kvm. Köparen tillträder 25 februari 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 9 Mkr som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2009.

– Försäljningen är ett led i vår ambition att koncentrera fastighetsbeståndet till utvalda delmarknader, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

18 dec 2009 10:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)