Populära sökningar

Fabege säljer två fastigheter

Fabege har avyttrat kontorsfastigheten Adam och Eva 10 i hörnet Drottninggatan/Gamla Brogatan till Rodret AB för 150 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 2 400 kvm. Köparen tillträder den 1 juni 2009.

Fabege har också avyttrat industrimark, Hammarby Smedby 1:470, i Upplands Väsby till Sevan AB för 10 Mkr.

Försäljningarna ger ett resultat efter skatt om 4 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2009.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 13:30 den 4 maj 2009.

4 maj 2009 13:30

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)