Populära sökningar

Fabeges årsredovisning tillgänglig på hemsidan

Från och med i dag, 10 mars 2009, finns Fabege AB:s årsredovisning för 2008 tillgänglig via bolagets hemsida www.fabege.se.

I tryckt format beräknas årsredovisningen distribueras till aktieägare och övriga registrerade intressenter tidigast den 13 mars.

Fabege AB (publ)

10 mar 2009 10:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 10:00 den 10 mars 2009.

Ladda ner årsredovisningen (PDF)