Populära sökningar

Förändring i Fabeges styrelse

Carnegie Investment Bank AB har via dotterbolaget Valot Invest idag meddelat marknaden att bolaget avyttrat samtliga aktier i Fabege.

Arne Berggren, styrelseledamot i Fabege och VD för Valot Invest, har med anledning av detta informerat styrelsen och ordföranden i valberedningen att han önskar frånträda sin post som styrelseledamot i Fabege.

– Valot Invest har idag, på uppdrag från den underliggande panthavaren, sålt samtliga aktier i Fabege. I anslutning till det är det naturligt att jag frånträder min roll som styrelseledamot, säger Arne Berggren.

Efter styrelseförändringen består Fabeges styrelse fram till nästa årsstämma av Erik Paulsson (ordf), Göte Dahlin, Christian Hermelin, Sven-Åke Johansson, Märtha Josefsson, Svante Paulsson och Mats Qviberg.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 11:30 den 29 april 2009.

29 apr 2009 11:33

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)