Populära sökningar

Fortsatt stark vakansminskning vid Norrtull

CA Software och Basefarm har tecknat avtal om totalt ca 1 900 kvm i fastigheten Getingen 15 på Sveavägen 159 vid Norrtull. Därmed har uthyrningsgraden ökat från knappt 50 procent till över 90 procent sedan fastigheten förvärvades i början av 2008.

Även Wenner-Gren Center i samma område fortsätter att attrahera nya hyresgäster. Totalt ca 1 300 kvm har hyrts ut till Axel Johnson International, Studentconsulting och Avantime. Efter dessa uthyrningar ökar uthyrningsgraden till 95 procent. Vid förvärvet 2006 uppgick uthyrningsgraden till 35 procent.

– Fabege äger fem fastigheter med en sammanlagd uthyrbar yta om ca 77 000 kvm vid Norrtull. Utvecklingen har varit stark sedan vi köpt fastigheterna, som alla haft hög vakans vid förvärvstillfällena, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Vi ser ett stadigt ökande intresse för Norrtull/Norra Stationsområdet, med dess strategiska och attraktiva läge vid porten till innerstaden. Den omdaning och förnyelse som successivt kommer att ske i området bidrar också till den positiva trenden, fortsätter Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

27 apr 2009 14:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:00 den 27 april 2009.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)