Populära sökningar

Idéburna verksamheter samlas i Fabege-fastighet

I Fabeges fastighet Duvan 6 på Klara Södra Kyrkogata på Norrmalm har det genom framgångsrikt uthyrningsarbete och intresserade hyresgäster etablerats ett nytt centrum med ett flertal organisationer med anknytning till idéburen verksamhet.

Stockholms Stift och JAG* har redan flyttat in på totalt ca 2 800 kvm. Senare under 2009, när ytor blir lediga, ansluter Arbetsgivarföreningen KFO** och Sensus*** till Duvan. De hyr totalt ca 2 000 kvm.

– Det är mycket roligt att uppleva hur våra hyresgäster i Duvan själva arbetar för att fastigheten ska bli ett centrum för idéburna verksamheter och uppmanar oss att se till att fler sådana organisationer och företag flyttar dit, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Vår sektor är på stark frammarsch i samhället, och det känns helt rätt att manifestera detta i ett gemensamt hus. Därför är vi glada att vi tillsammans med vår hyresvärd kan hjälpas åt att hitta ännu fler passande hyresgäster, säger Arne Mårtensson, VD på Arbetsgivarföreningen KFO.

Fabege AB (publ)

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:15 den 10 februari 2009.

*Föreningen JAG – Jämlikhet, Assistans, Gemenskap – är en ideell riksorganisation som arbetar för att förbättra villkoren för medlemmarna som alla har flera omfattande funktionsnedsättningar och nedsatt intellektuell förmåga.

**Arbetsgivarföreningen KFO är en arbetsgivarorganisation som ger service till i första hand kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser.

***Sensus är ett studieförbund och en idéburen organisation som verkar i hela landet och i nära samspel med ett stort antal medlemsorganisationer, bl a humanitära organisationer, Katolska kyrkan, KFUK-KFUM-rörelsen, scouter, självhjälps- och stödorganisationer samt Svenska kyrkan och närstående organisationer.

10 feb 2009 14:15

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)