Populära sökningar

IFS flyttar till kontors- och handelsfastigheten Lindhagen

IFS har tecknat avtal om att hyra 2 300 kvm kontor i den nya kontors- och handelsfastigheten Lindhagen (fastigheten Paradiset 29) på västra Kungsholmen. IFS med 127 anställda i Stockholm beräknas flytta in i sina nya lokaler i september 2009.

Avtalet med IFS, som är en världsledande leverantör av affärssystem, är det första i kontorsdelen av Lindhagen. Tidigare har ICA, Apoteket, Systembolaget och Espresso House tecknat avtal för butiksytor. Totalt omfattar Lindhagen, som uppförs på platsen för det tidigare Skogaholmsbageriet, ca 13 000 kvm butiker och ca 10 500 kvm kontor samt parkering. Fabege och Peab äger 50 procent vardera av fastigheten och Lindhagenprojektet.

Lindhagen ligger i Stadshagen på Västra Kungsholmen, en stadsdel som nu rustas upp och genomgår en omfattande förnyelse med nya bostäder, kontor, butiker, hotell och restauranger.

– Vi hälsar IFS hjärtligt välkomna till Lindhagen där de får en modern och flexibel kontorslösning i ett mycket strategiskt läge, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Lindhagen har, med placeringen alldeles intill E4/Essingeleden, ett av Sveriges främsta skyltlägen med exponeringsmöjligheter mot uppemot 150 000 fordon per dygn. Vi fortsätter nu uthyrningsarbetet med övriga kontorsytor i detta attraktiva läge, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

4 feb 2009 14:45

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 14:45 den 4 februari 2009.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)