Populära sökningar

Livsmedelsklustret stärks i Solna Business Park

Coop och Ica/Hakon Invest, som är stora hyresgäster hos Fabege i Solna Business Park, väljer nu att öka sina ytor i området. Coop har tecknat kontrakt om ytterligare ca 1 900 kvm (ny totalarea ca 13 000 kvm) till följd av att fler företag inom KF-koncernen lokaliseras i Solna. ICA/Hakon Invest ökar med totalt ca 1 300 kvm (ny totalarea ca 17 600 kvm). Även OLW ökar nu sin lokalyta när de expanderar med 366 kvm till totalt ca 1 800 kvm. Bland nya hyresgäster i livsmedelsklustret i Solna Business Park kan nämnas Milko som hyr drygt 800 kvm sedan sista kvartalet 2008.

Även företag från andra branscher söker sig till Solna Business Park, med dess attraktiva läge och utmärkta kommunikationer. Den 1 januari 2009 flyttade datakonsultföretaget Sogeti in på drygt 1 200 kvm. Sista kvartalet 2008 valde konsultföretagen Es-konsult och Realcom Scandpower att öka sina ytor med totalt närmare 1 000 kvm.

– Solna Business Park attraherar starka företag och varumärken, inte minst inom livsmedelssektorn, och vi ser nu en mycket positiv utveckling med befintliga hyresgäster som väljer att öka ytan samtidigt som nya företag söker sig till Parken, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Vår personal har gjort ett utmärkt jobb med att utveckla området och bygga starka kundrelationer. Den kundnära förvaltningen har också skapat mycket goda förutsättningar för fortsatt framgångsrik uthyrning och hög kvarsittningsgrad i våra fastigheter, avslutar Christian Hermelin.

Fabege äger 8 fastigheter med totalt ca 180 000 uthyrbar yta i Solna Business Park.

Fabege AB (publ)

3 feb 2009 14:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80

Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)