Populära sökningar

Fabege hyr ut till Addtech Nordic AB i Solna Business Park

Addtech Nordic AB har tecknat avtal om att hyra totalt 3 638 kvm, avseende kontor och lager/produktion, i fastigheten Yrket 3, Smidesvägen 2-8, i Solna Business Park. Avtalet har en löptid på sju år.

Fabege har även tecknat avtal med ABC-Gruppen AB om cirka 1683 kvm i fastigheten Smeden 1, Englundavägen 8, i Solna Business Park. Värdet på avtalet uppgår till cirka 2,2 Mkr per år exklusive tillägg med en löptid på sex år. ABC flyttar in under oktober 2010.

Därutöver har avtalet med Arbetsförmedlingen tecknats om och den totala lokalytan har utökats till cirka 3 040 kvm i fastigheten Svetsaren 2, Englundavägen 13, i Solna Business Park . Värdet på avtalet uppgår till cirka 5,2 Mkr per år exklusive tillägg med en löptid på sex år.

Även OLW har utökat sina befintliga lokaler och tecknat nytt avtal på totalt 2 652 kvm i fastigheten Smeden 1, Svetsarvägen 15, i Solna Business Park . Värdet på avtalet uppgår till cirka 5,1 Mkr per år exklusive tillägg med en löptid på sex år.

– Vi är mycket nöjda över att vi lyckats attrahera ytterligare namnkunniga och framgångsrika företag, till Solna Business Park, säger Christian Hermelin, VD för Fabege. Vi hälsar våra nya kunder varmt välkomna! Vi är också mycket nöjda att våra befintliga kunder väljer att stanna kvar hos oss och förlänger sina avtal.

Fabege AB (publ)

10 jun 2010 13:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)