Populära sökningar

Fabege och Peab säljer färdigutvecklad fastighet på västra Kungsholmen

Fabege och Peab säljer den samägda (50/50) fastigheten Paradiset 29 belägen på Lindhagensgatan i Stockholm till Invesco Real Estate för en av deras Pan-Europeiska fondmandat.

Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 842 Mkr (100%) och ger Fabege ett initialt resultat på 20 Mkr efter skatt vilket kommer att redovisas under första kvartalet 2010.

Fabege och Peab förvärvade 2004 dåvarande Skogaholmsbageriet. Bageriet revs och utvecklades till en nyproducerad byggnad innehållande kontor och handel med ICA Maxi som största hyresgäst.

Fastigheten omfattar ca 13 000 m2 handel, ca 10 300 m2 kontor samt därutöver garage.

Catella har varit rådgivare åt säljaren, och Invesco Real Estates nordiska samarbetspartner, Scius Partners, har varit köparens rådgivare under förvärvsprocessen.

–Fastigheten är färdigutvecklad och är en attraktiv förvaltningsfastighet med bra hyresgäster, och därmed en bra investering för en institutionell placerare, kommenterar Christian Hermelin VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

4 feb 2010 08:30

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)