Populära sökningar

Fabege överlåter en fastighet i Järla Sjö till delägt bostadsutvecklingsbolag

Som tidigare meddelats har Fabege och Oscar Properties Invest AB bildat ett gemensamt bolag för utveckling av bostadsrätter i Stockholm. Bolaget ska förvärva fastigheter för byggnation eller ombyggnation av befintliga byggnader till bostadslägenheter för att sedan överlåta dessa till bostadsrättsföreningar.

Fabege har överlåtit fastigheten Sicklaön 145:17 till utvecklingsbolaget med tillträde den 20 september 2010. Köpeskillingen uppgår till 100 Mkr vilket motsvarar senaste marknadsvärdering varför försäljningen inte medför något realiserat resultat.

-Vi är glada att starta detta gemensamma projekt där vår potential i befintliga hus kompletteras väl med Oscar Properties specifika kompetens i att utveckla och avyttra bostadsrätter, kommenterar Fabeges VD Christian Hermelin.

20 sep 2010 17:30

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)