Populära sökningar

Fabege överlåter en fastighet på Östermalm till delägt bostadsutvecklingsbolag

Som tidigare meddelats har Fabege och Oscar Properties Invest AB bildat ett gemensamt bolag för utveckling av bostadsrätter i Stockholm. Bolaget ska förvärva fastigheter för byggnation eller ombyggnation av befintliga byggnader till bostadslägenheter för att sedan överlåta dessa till bostadsrättsföreningar.

Fabege har överlåtit fastigheten Guldfisken 18 till utvecklingsbolaget med tillträde den 1 november 2010. Köpeskillingen uppgår till 215 Mkr vilket motsvarar senaste marknadsvärdering varför försäljningen inte medför något realiserat resultat.

- Vi är glada att fortsätta detta gemensamma projekt där vår potential i befintliga hus kompletteras väl med Oscar Properties specifika kompetens i att utveckla och avyttra bostadsrätter, kommenterar Fabeges VD Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

2 nov 2010 08:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)