Populära sökningar

Fabege säljer bostadshotell i Solna

Fabege har avyttrat fastigheten Hallen 6 i Solna. Köpare är Chinax-gruppen och köpeskillingen uppgår till 110 Mkr. Byggnaden omfattar cirka 4 600 kvm och utgörs av ett bostadshotell. Köparen tillträder den 26 maj 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 20 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2010.

– Försäljningen är ett ytterligare steg mot renodlingen av vårt bestånd, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

21 maj 2010 10:30

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-39 03 37

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.