Populära sökningar

Fabege säljer fastighet i Gamla Stan

Fabege har avyttrat fastigheten Aeolus 1 på Skeppsbron, Stockholm. Köpare är Dina Försäkring AB och försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 360 Mkr. Aeolus 1 omfattar 6 760 kvm. Köparen tillträder 1 Mars 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 10 Mkr som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2009.

- Aeolus 1 är en solitär i vårt bestånd, och försäljningen medför ytterligare fokusering på våra prioriterade delmarknader i Stockholm och Solna. Det är också roligt att konstatera att transaktionsmarknaden kommer igång allt mer, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

8 jan 2010 10:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, vice vd och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Annette Kaunitz, kommunikationschef, tel 08-555 148 20, 0708-390 337

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)