Populära sökningar

Fabege säljer i Vallentuna och Huvudsta

Fabege har den 30 juni 2010 avyttrat fastigheten Vallentuna Rickeby 1:480 till JKTB Ny Prod o R.O.T. AB för en köpeskilling om 6 Mkr. Resultat efter skatt uppgår till 3 Mkr och redovisas i andra kvartalet.

Fabege har den 1 juli 2010 avyttrat fastigheten Vallentuna Rickeby 1:477 samt ytterligare cirka 20000 kvm mark (del av fastigheten Vallentuna Rickeby 1:327) till Storstockholms Lokaltrafik. Fastigheten är bebyggd med en servicebyggnad för bussar. Vidare har Fabege till Peab avyttrat del av fastigheten Rovan 1 avseende cirka 18000 kvm bostadsbyggrätter belägna på och intill Huvudsta centrum. Den totala köpeskillingen för de två affärerna uppgår till 146,5 Mkr. Resultat efter skatt uppgår till 28 Mkr och kommer att redovisas i tredje kvartalet 2010.

–Genom arbete med planläggning har vi skapat goda förädlingsvinster. Vi har nu valt att avyttra mark och byggrätter utan avkastning för att istället investera i lönsamma kontorsprojekt inom våra prioriterade områden, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

5 jul 2010 08:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.