Populära sökningar

Fabege säljer industrihus i Spånga

Fabege har avyttrat fastigheten Ferdinand 9 i Spånga, Stockholm. Köpare är KF Fastigheter AB och köpeskillingen uppgår till 31,8 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 4 700 kvm lager- och industrilokaler. Köparen tillträder den 1 oktober 2010.

- På sikt har fastigheten stor potential att utvecklas för handelsändamål, säger Bernt-Olof Gustavsson, VD för KF Fastigheter.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 5 Mkr som kommer att redovisas under tredje kvartalet 2010.

- Försäljningen är i linje med vår strategi att avyttra fastigheter utanför våra prioriterade marknader, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

16 sep 2010 06:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)