Populära sökningar

Fabege säljer kontorsfastighet i centrala Stockholm

Fabege har avyttrat tomträtten till fastigheten Orgelpipan 4 i centrala Stockholm. Köpare är Axfast AB
och köpeskillingen uppgår till 230 Mkr. Byggnaden omfattar cirka 4 550 kvm och utgörs av en kontorsfastighet med affärslokaler i bottenplanet. Köparen tillträder den 30 juni 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 29 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2010.

- Fastigheten står inför en utvecklingsfas och vi väljer att prioritera investeringar till
äganderätter i våra större utvecklingsprojekt, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

21 jun 2010 09:20

För ytterligare information