Populära sökningar

Fabege säljer Päronet 8 i Solna Strand

Fabege har avyttrat fastigheten Päronet 8 i Solna Strand. Köpare är ett Hamburg-baserat fastighetsinvesteringsbolag, Union Investment, som förvärvat byggnaden för en av sina institutionella fastighetsfonder. Köpeskillingen uppgår till 555 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 21 600 kvm och utgörs av kontorslokaler. Köparen tillträder den 30 juli 2010.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 50 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2010.
– Försäljningen är i linje med Fabeges affärsmodell, fastigheten är färdigutvecklad och är en
attraktiv förvaltningsfastighet med bra hyresgäst och därmed en bra investering för en
institutionell placerare, säger Christian Hermelin VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

17 jun 2010 08:15

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.