Populära sökningar

Fabege säljer vid Brommaplan

Fabege har avyttrat fastigheten Grammet 1 och tomträtten Vävnaden 1 vid Brommaplan, Stockholm. Köpare är JM. Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 140 Mkr. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area på drygt 7000 kvm kommersiella lokaler.

JM avser att utveckla ett större bostadsprojekt vid Brommaplan där också dessa fastigheter omfattas. JM tillträder 17 december 2010. Försäljningen ger Fabege ett initialt resultat efter skatt om 40 Mkr som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2010.

– JM har erhållit en markreservation på intilliggande mark för att utveckla ett större bostadsprojekt och är därför en naturlig köpare, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

17 dec 2010 12:00

För ytterligare information

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.