Populära sökningar

Fabege emitterar, via delägt bolag, obligationer under nytt MTN-program, med ram om 5 000 Mkr

 

Via det delägda finansbolaget Svensk Fastighetsfinansiering AB (SFFAB) utnyttjar Fabege möjligheten att låna 289 Mkr genom en treårig obligation på kapitalmarknaden. SFFAB:s första emission görs genom en treårig obligation om totalt 650 Mkr med en fast ränta om 3,65 procent (400 Mkr) och ett FRN-lån (250 Mkr). Obligationerna är säkerställda med pantbrev.

Fabege, Wihlborgs, Peab och Brinova äger tillsammans Svensk Fastighetsfinansiering AB. Fabeges ägarandel i bolaget uppgår till 30 procent. Avsikten är att genom alternativ finansiering bredda basen i bolagets upplåningsstruktur.

– Fabege har genom SFFAB fått en ny finansieringskälla att nyttjas för kommande affärer och investeringar, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

13 dec 2011 15:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)