Populära sökningar

Fabege investerar 183 Mkr i Arenastaden

 

Fabege förvärvar fastigheten Farao 8 av Sireo Immobilienfonds, Luxemburg. Hyresvärdet är 15 Mkr och uthyrningsgraden är vid förvärvet 30 procent. Tillträde sker 24 november 2011.

Fastigheten, som ligger på Dalvägen i Arenastaden, är en modern byggnad som uppfördes 2001. Den består av fem våningsplan ovan mark, samt två garageplan under mark. Den totala ytan är knappt 10 000 kvm.

- I och med förvärvet av Farao 8 har vi fått ytterligare en pusselbit på plats i Arenastaden och kan erbjuda ett brett utbud av moderna lokaler för att möta den ökande efterfrågan i området. Fastigheten kompletterar väl Fabeges befintliga bestånd i Arenastaden, säger Klaus Hansen Vikström, chef för Affärsutveckling på Fabege.

Fabege AB (publ)

24 nov 2011 10:30

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, chef Affärsutveckling, tel 08-555 148 74, 0702-39 34 81

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)