Populära sökningar

Fabege emitterar via delägt bolag ny fastighetsobligation om 1 250 Mkr mot säkerheter

Visio Exploatering AB (”Visio”), ett bolag ägt gemensamt av Fabege och Peab, har i dag via Svensk FastighetsFinansiering II AB (SFFII) som formell låntagare, emitterat ett obligationslån om 1 250 Mkr. Obligationslånet skall användas för vidareutlåning till Visio, som i sin tur skall använda likviden bland annat för att investera i utvecklingen av Arenastaden. Obligationen, med borgen från Fabege och Peab samt säkerheter i Visio Exploatering-koncernen, har en löptid om fem år. Lånet löper med rörlig ränta om STIBOR 3m + 3,50 procent. SFFII kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm. Hansan AB är serviceagent för SFFII och rapporter med mera kommer att finnas publicerade på Hansans hemsida www.hansan.se.

Carnegie Investment Bank och DNB Markets har varit finansiella rådgivare och arrangörer vid emissionen.

Fabege AB (publ)

18 dec 2012 15:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)