Populära sökningar

Fabege gör ytterligare projektuthyrningar i city

Fabege har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Ekobrottsmyndigheten i fastigheten Klamparen 10, Flemminggatan, Stockholm. Avtalet omfattar 1 230 kvm kontorslokaler, och inflyttning är planerad till november 2012.

Även i fastigheten Apotekaren 22, Döbelnsgatan/Tulegatan, Stockholm, har Fabege hyrt ut nyrenoverade ytor. Det gäller dels ett avtal med Företagarna omfattande 1 400 kvm kontor, med inflyttning i december 2012, och dels 680 kvm i ett avtal med Restaurang Farang, med inflyttning planerad till februari 2013.

Det sammanlagda hyresvärdet för dessa tre avtal uppgår till cirka 11,4 Mkr per år och kommer att redovisas i nettouthyrningen under andra kvartalet 2012.

- Hyresmarknaden i Stockholm är fortsatt stark och vi är glada att se att vakanserna i våra stora projektfastigheter nu succesivt hyrs ut. Vi kommer allt närmare målsättningen normal förvaltningsvakans i de stora projektfastigheterna, säger Urban Sjölund, fastighetschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

21 maj 2012 10:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Urban Sjölund, fastighetschef, tel 08-555 148 50, 0733-87 18 50

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)