Populära sökningar

Fabege gör ytterligare räntesäkringar av låneportföljen

Fabege har valt att utnyttja det fortsatt låga ränteläget till att räntesäkra ytterligare totalt 2 Mdkr av låneportföljen. Räntesäkringen har gjorts med hjälp av ränteswapar om 2 Mdkr på fem respektive sju år till en genomsnittlig ränta om 2,03 procent.

Efter den nu genomförda räntebindningen är räntan på nära 80 procent av Fabeges låneportfölj bunden på löptider upp till nio år. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår därefter till 3,5 år.

- Vi är mycket nöjda med att på detta sätt säkra kassaflödet i låneportföljen på en historiskt låg nivå, kommenterar Åsa Bergström, vVD samt ekonomi- och finanschef Fabege.

Fabege AB (publ)

7 sep 2012 08:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)