Populära sökningar

Fabege säljer fastighet på Kungsholmen

Fabege har avyttrat fastigheten Klamparen 10, Stockholm. Köpare är KLP Eiendom. Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 962 Mkr. Fastigheten omfattar cirka 21 000 kvm, uthyrbar area i huvudsak kontor. Största hyresgäster är Skolverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Fastigheten är fullt uthyrd förutom en yta om 850 kvm som ska byggas om till butikslokal i köparens regi.

Köparen tillträder 14 december 2012. Försäljningen ger ett resultat om 12 Mkr före skatt och 33 Mkr efter skatt som kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2012.

– Fastigheten är färdigutvecklad och det känns bra att avyttra den till en professionell och kunnig fastighetsägare, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef hos Fabege.

Fabege AB (publ)

18 nov 2012 15:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, Affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)