Populära sökningar

Förändring i valberedningen för Fabege

Till följd av ägarförändringar i Fabege AB (publ) har Anders Rydin, som företrädare för SEB Fonder, utsetts till ledamot i valberedningen. Gustaf Colliander, Cohen & Steers, lämnar samtidigt valberedningen.

Valberedningen består därmed av följande ledamöter:
Anders Rydin (SEB Fonder)
Bo Forsén (Brinova fastigheter AB)
Mats Qviberg (Investment AB Öresund)
Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning)

Valberedningen representerar tillsammans cirka 27,6 procent av rösterna i Fabege.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 21 mars 2013.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till nominatingcommittee@fabege.se eller brev till Fabege AB, Valberedningen, Box 730, 169 27 Solna.

Fabege AB (publ)

26 okt 2012 12:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)