Populära sökningar

Nya uthyrningar i Fabege

Fabege och ProfilHotels utvecklar och förädlar tillsammans Centralhotellet på Vasagatan 38. Hotellet renoveras och utökas med ca 600 kvm och samtidigt integreras före detta Restaurang Biffi i hotellverksamheten. Totalt blir den förhyrda ytan ca 3 540 kvm. Det nya avtalet är på 15 år med en årshyra om 12,4 Mkr.

Fabege har samtidigt tecknat ett femtonårigt hyresavtal med Tastsinn-koncernen (där ProfilHotels ingår) i kvarteret Skeppshandeln som är under uppförande i Hammarby Sjöstad. Avtalet gäller nybyggnad av ett hotell för s.k. ”extended stay”. Förhyrningen omfattar ca 1 400 kvm med en årshyran om 3,4 Mkr. Inflyttning är beräknad till första halvåret 2014.

Fabege har också tecknat ett nioårigt hyresavtal i fastigheten Ladugårdsgärde 1:48 (gamla Ford-fabriken) i Frihamnen. Årshyran uppgår till 12,9 mkr och inflyttning sker våren 2013.

– Tastsinn-koncernen är hyresgäst hos Fabege sedan tidigare och vi tror mycket på denna satsning i ett efterfrågat segment. Det kommer att bli ett viktigt tillskott till vår utveckling av stadsdelen Hammarby Sjöstad, kommenterar Urban Sjölund, fastighetschef, Fabege.

– När OMX minskade yta i Ford-fabriken tidigare i år var vår önskan att snabbt hitta en ny hyresgäst till den aktuella ytan. Nu har vi lyckats och i och med dagens överenskommelse är fastigheten återigen fullt uthyrd, säger Urban Sjölund.

Fabege AB (publ)

26 okt 2012 17:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Urban Sjölund, fastighetschef, tel 08-555 148 50, 0733-87 18 50

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)