Populära sökningar

Fabege kommenterar Kammarrättens dom i pågående skatteärenden

Kammarrätten har idag meddelat beslut i ett antal av Fabeges skatteärenden. Sammantaget omfattar de domar som nu avgivits ca 20 procent av det sammanlagda skattekravet.

Bakgrunden är, som tidigare har meddelats, att Skatteverket har beslutat att upptaxera den nuvarande Fabegekoncernen för fastighetsförsäljningar gjorda via kommanditbolag. Affärerna härrör från Tornet, gamla Fabege och Wihlborgs under åren 2003–2005. Den sammanlagda upptaxeringen uppgår till 7 763 Mkr och medför sammanlagda skattekrav inklusive tillägg och avgifter om totalt 2 484 Mkr.

Kammarrättens domar innebär att skatteflyktslagen ansetts vara tillämplig och att transaktionerna ska belastas med skatt.

De domar som avlämnats visar att Fabege haft viss framgång i yrkandena på hur den skattepliktiga vinsten ska beräknas.

Fabege kommer nu skyndsamt att analysera domarna för att kunna göra en mer fullständig bedömning av helheten eftersom olika förutsättningar gäller för varje enskilt ärende. Så snart denna är klar återkommer vi med mer information om hur Fabege påverkas av den uppkomna situationen.

Fabege bestrider Kammarrättens beslut och avser söka prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Fabege AB (publ)

30 sep 2013 15:30

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)