Populära sökningar

Koncernledningen förstärks med chef för teknik och miljö

Fabege samlar nu teknik, energi och miljöfrågor i en ny avdelning och tillsätter Anders Borggren som ansvarig och medlem av koncernledningen. Anders Borggren kommer närmast från ISS där han arbetat som ansvarig för verksamhetsutvecklingen i Sverige. Han tillträder sin nya roll på Fabege senast den 1 februari 2014.

–Utvecklingen och kraven på tekniksidan ökar hela tiden och genom att samla teknik, energi och miljöfrågor under Anders Borggrens ledning kommer vi att stärka både vårt kunderbjudande och det fortsatta arbetet att minska vår klimatpåverkan, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

Fabege AB (publ)

14 okt 2013 08:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

 

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 14 oktober 2013.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)