Populära sökningar

Närvaron stärks i Arenastaden

Fabege har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Tömmen 1, Gårdsvägen 2-4 i Arenastaden. Säljare är tre privata fastighetsägare.

Fastigheten inrymmer cirka 7 350 kvm kommersiella lokaler fördelat på kontor, industri och lager. Vid tillträdet är fastigheten delvis vakant och ger Fabege möjlighet att erbjuda lokaler även till mindre hyresgäster, något som annars varit svårt i Arenastaden.

Fastigheten förvärvas i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 85 Mkr. Hyresvärdet är cirka
8 Mkr.

- Affären är ett led i vår fortsatta strategiska fokusering och ambition att växa i våra prioriterade områden, säger Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

18 okt 2013 08:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)