Populära sökningar

Nytt hotell vid infarten till Stockholm

Fabege har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med The Winery Hotel, gemensamt ägt av Star Management AB och HKC Hotels AB, för ett hotell på fastigheten Järvakrogen 3, Solna, i korsningen E4/E18. Avtalet omfattar 7 500 kvm hotellyta. Hotellet beräknas stå färdigt i september 2015.

Det nya hotellet har ett visionärt koncept utvecklat med fokus på det kraftigt ökade intresset för vin och vintillverkning. Husets arkitektur med tegelklädda väggar och stora fönsterpartier ska uppfattas som en stor saluhall som sjuder av liv dygnet runt. Här kommer en vinfabrik med egen vintillverkning, vinbar, delibutik, restaurang och Sveriges största vinotek att finnas. Möteskonceptet i saluhallsmiljö med fokus på events är helt nytt. För att ytterligare förstärka vinkonceptet kommer hotellet att omgärdas av en tegelklädd mur och en stor uteservering med pergola och vinrankor. På hotellets tak, med utsikt över Brunnsviken och Hagaparken, kommer en hälsoavdelning med spa och yogasal att byggas.

Det sammanlagda hyresvärdet för avtalet uppgår till cirka 24 Mkr per år och kommer att redovisas i nettouthyrningen under tredje kvartalet 2013. Fabeges investering i projektet beräknas bli 260 Mkr.

- The Winery Hotel är verkligen ett spännande tillskott, med ett för Sverige helt unikt koncept och intressant arkitektur. Det kommer att berika både Solna och infarten till Stockholm, säger Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

8 jul 2013 08:00

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, Affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)