Populära sökningar

Ökade intäkter och fortsatt värdetillväxt  -  Christian Hermelin, VD Fabege, kommenterar första kvartalet 2013:

”Hyresintäkterna ökade till 513 Mkr (453) och förvaltningsresultatet förbättrades med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Förbättringarna beror på tillväxt genom positiv nettouthyrning och färdigställda projekt.

Hyresmarknaden var stabil i inledningen av året och efterfrågan på moderna kontor i bra lägen är fortsatt god. Vi upplever att processen fram till tecknat avtal tar längre tid, men med flera pågående diskussioner och förhandlingar är jag förhoppningsfull inför framtiden och är övertygad om att vi kommer att redovisa en stark nettouthyrning under 2013.

I takt med att flera större projekt färdigställdes förra året och hyresgästerna flyttat in ökar intäkterna i förvaltningsbeståndet. Vi ser att det finns utrymme för fler kommande projektstarter då det i dagsläget inte finns några större moderna ytor tillgängliga i attraktiva områden och det är därför dags att påbörja nästa större utvecklingsprojekt i Arenastaden.

Sammantaget är jag nöjd med resultatutvecklingen under första kvartalet där såväl förvaltning som förädling och transaktionsverksamheterna ger goda bidrag till Fabeges totala resultat. Vi har goda förutsättningar att skapa värden och fortsatt tillväxt under 2013.”

Fabege AB (publ)

23 apr 2013 07:02

För ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bilder

Klicka på en bild nedan för att spara den och se den i större format. Bilderna kan ej användas för kommersiellt bruk.