Populära sökningar

Fabege säljer Huvudsta Centrum

Fabege har avyttrat fastigheterna Rovan 1 och Rovan 2 (Huvudsta Centrum) till Andersson Invest & Fastighets AB.

Fastigheterna är belägna med adress Storgatan 64 -78, Huvudsta (Solna). Rovan 2 innehåller ett bostadshotell omfattande cirka 8 400 kvm. Rovan 1 innehåller en centrumbyggnad med butiker och en vårdcentral totalt omfattande cirka 7 800 kvm.

Försäljningarna sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 340 Mkr. Affären ger ett resultat om 15 Mkr före skatt och 2 Mkr efter skatt vilket kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2014.

–Affären är ett led i vår fokusering på kontorsfastigheter i våra prioriterade områden, kommenterar Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

12 nov 2014 08:00

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.00 den 12 november 2014.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)