Populära sökningar

Fabege säljer på Södermalm

Fabege har avyttrat fastigheten Kolonnen 7 som ligger i hörnet Götgatan/Ölandsgatan, Stockholm, till Olov Lindgren. Fastigheten omfattar cirka 3 400 kvm fördelat på kontor; butiker och bostäder. Köparen tillträder fastigheten den 11 april 2014. 

Försäljningarna ger ett resultat före skatt om cirka 13 Mkr respektive cirka 32 Mkr efter skatt som kommer att redovisas under första kvartalet 2014.

– Det var den enda fastighet vi hade kvar på Södermalm och försäljningen innebär fortsatt fokusering på våra prioriterade delmarknader, kommenterar Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

11 mar 2014 18:00

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 070-666 13 80
Klaus Hansen Vikström, affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 18:00 den 11 mars 2014.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)