Populära sökningar

Fabege säljer tomträtt i Hammarby sjöstad

Fabege har avyttrat tomträtten Godsfinkan 1 till Stockholm stad. Godsfinkan 1 är belägen på Heliosgatan 22-26 och omfattar kontor och lager med en uthyrbar area om ca 7 800 kvm.

Försäljningen sker i bolag till ett underliggande fastighetsvärde om 190 Mkr och ger ett resultat
15 Mkr före skatt, vilket kommer att redovisas i fjärde kvartalet.

Affären är villkorad av att Stockholms kommunfullmäktige fattar beslut om förvärvet. Tillträde beräknas ske tidigast under fjärde kvartalet 2014.

  • Affären är ett led i en fortsatt strukturell renodling mot fastigheter med framtida utvecklingspotential inom kontor. Då Godsfinkan 1 är placerad mitt bland bostäderna i Hammarby Sjöstad bedömer vi att Stockholm Stad är en bättre ägare för just denna fastighet, kommenterar Klaus Hansen Vikström, vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

10 okt 2014 14:30

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen-Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)