Populära sökningar

Fabege säljer två tomträtter i city

Fabege har avyttrat tomträtten Duvan 6 till Mengus och tomträtten Lammet 17 till Slussgården. Duvan är belägen på Klara Södra Kyrkogata 1, och omfattar en uthyrbar area om 9 670 kvm som i huvudsak består av kontor. Lammet är belägen på Korgmakargränd 2 och omfattar en uthyrbar area om 6790 kvm (fördelat på 5660 kvm kontor/ butiksyta och 1130 kvm förråd).

Försäljningarna sker i bolag till ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 853 Mkr och ger ett resultat om 25 Mkr före skatt, respektive 48 Mkr efter skatt, vilket kommer att redovisas under andra kvartalet 2014.

– Vi har valt att sälja dessa tomträtter för att fortsätta investera i vår projektportfölj som vi bedömer ger oss en högre avkastning, säger Klaus Hansen Vikström, ViceVD och affärsutvecklingschef på Fabege.

Fabege AB (publ)

9 jun 2014 08:00

För ytterligare information


Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:00 den 9 juni 2014.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)