Populära sökningar

Fabege stärker kassan med nära 2 Mdkr

Fabege har avyttrat Ladugårdsgärdet 1:48 i Värtahamnen samt Hammarby-Smedby 1:457 och 1:458 i Upplands Väsby till Fastpartner samt Grönlandet Södra 13 på Norrmalm till en privat aktör.

Ladugårdsgärdet omfattar cirka 38 000 kvm uthyrbar yta med största hyresgäst NASDAQ OMX Stockholm. Hammarby-Smedby omfattar cirka 16 700 kvm uthyrbar yta med Siemens som hyresgäst. Grönlandet omfattar cirka 8 200 kvm och är idag vakant och köparen kommer att nyttja den för egen verksamhet.

Samtliga försäljningar sker i bolag med ett sammantaget underliggande fastighetsvärde om cirka 1 942 Mkr och ger ett sammantaget resultat om 102 Mkr före skatt respektive 271 Mkr efter skatt. Resultatet kommer att redovisas under fjärde kvartalet. –Vi har utnyttjat den goda transaktionsmarknaden och sålt oprioriterade och vakanta fastigheter med gott resultat. Detta skapar förutsättningar för fler värdeskapande projekt, helt i linje med vår affärsmodell, kommenterar Klaus Hansen Vikström, Vice VD samt affärsutvecklingschef på Fabege

Fabege AB (publ)

12 dec 2014 07:45

För ytterligare information

Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef, tel 08-555 148 74, 070-239 34 81

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 07.45 den 12 december 2014.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)